Stamboombeschrijving

Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van de stamboom. Op de sub-pagina’s vindt u de beschrijving van de linies en de geslachten.

Generatie Familie-aanduiding Geboren ± Opmerking
I Stamvader* Ca. 1610 Stamvader
II oudbetovergrootvader 1655-1680
III oudovergrootvader 1680-1730
IV oudgrootvader 1730-1755 Ontstaan 3 linies
V oudvader 1755-1795 Ontstaan 5 huidige takken
VI betovergrootvader 1795-1825 Per tak nieuwe ‘takken’
VII overgrootvader 1825-1860 Weer nieuwe ‘takken’
VIII grootvader 1860-1910 Geslachten apart beschreven
IX vader (huidige oude generatie) 1910-1940
X zelf (huidige generatie) 1940-1965
XI kinderen (huidige jeugdige generatie) 1960-1990
XII kleinkinderen 1995-verder
XIII Toekomstige generaties

De generaties I t/m VIII