Genealogie van de oudste generaties

De oudste generaties Koekkoek treffen we aan in Twello en vervolgens in Vaassen, Epe en omgeving.
Velen woonden in Oene, Zuuk en Dijkhuizen. Of de Koekkoeks in deze streek tot de inheemse families behoorden, blijft tot op heden onbekend.
Tot het midden van de 19e eeuw treft men Koekkoeks in deze streek aan; daarna zwermt men uit naar de tot op heden bekend zijnde concentratiegebieden: Baak, de Vecht-Terwolde, Denekamp, Olst en Wijhe, Laren (NH) en Amsterdam en Loenen.

Beknopt overzicht van de oudste generaties (Alleen Koeckoeks met nakomelingen)

Enkele familietakken gaan verloren omdat zij de naam Klaverkamp gaan dragen; zij woonden op de boerderij “De Clavercamp”

 

Boerderij ‘De Kleverkamp’ zoals nieuw gebouwd in 1837. Deze was in bezit van Koukouk voor 1748.

Verder ontstaat in de vierde generatie de stam Theunis Lambers Koeckoek, die echter in de zevende generatie alleen vrouwelijke nakomelingen heeft en voor onze naam uitsterft.

 

I. Jan Koukouk, geb. omtrent 1610, trouwt met ….!….

Uit dit huwelijk:
1. Aelbert Jans, volgt IIa.
2. Henrik Jansz., volgt IIb.

IIa. Aelbert Jans Koukouk, “van Twello”, overl. Twello 2 maart 1725, tr. 1e Twello (N.H. ondertrouw) 20 aug. 1668 Tonisjen Janssen “van Wilpe”; tr. 2e R.K. Twello-Duistervoorde 9 mei 1708 Mechtelt Peters, j.d. van wijlen Peter Wyten van Apeldoorn.
In “Twello overledenen 1719 – 11811” Wordt hij Aalbert Jansz Couckouk genoemd. In die tijd komt het vaak voor dat een naam op meerdere manier wordt geschreven.

Uit het 1e huwelijk:
1. Lambert Aelberts, volgt IIIa.
2. Gerrit Aelberts, volgt IIIb.
3. Jan Aelberts, volgt IIIc.

Over Aelbert Jans Koukouk nog het volgende: In een lijst van “keurhaver” uit Twello verschijnt Aelbert Janssen Koeckoeck als pachter van “De Aese Aetsack”. Hij blijkt pachter te zijn minstens van 1709 tot 1721.

 

IIIa. Lambert Aelberts Koukouk, ged. R.K. Twello-Duistervoorde 28 okt. 1677, tr. 1e R.K. Duistervoorde 10 feb. 1708 Stijntje Aelberts, ged. 2 april 1680, j.d. van Aelbert Lukas van den Elshof in Wilpe en Gijsken Janssen; tr. 2e R.K. Vaassen 14 juli 1715 Janna Jans, j.d. (beide wonend in ´t Vaassense Broek); tr. 3e R.K. Vaassen 1 mei 1728 Hermina Berents.
In enkele trouwboeken wordt hij ook genoemd: Lam(b)ers A(e)lber(t)s. In het Trouwboek R.K. van Duistervoorde worden bij zijn huwelijk met Stijntje Aelberts als getuigen genoemd: Domina Doddedael en Aleijda Palm. Overigens vind je in het Trouwboek bij vele andere huwelijken deze namen terug. Blijkbaar waren zij “standaard”getuigen”.

Uit het eerste huwelijk:
1. Geertruy Lamberts Koukouk, tr. R.K. Vaassen 20 juli 1738 Arent Teunis Mulder, wed. v. Gerritje Hermsz.
2. Theunis Lamberts, volgt IVa.

Uit het tweede huwelijk:
3. Hendricus Lamberts Koukouk, ged. R.K. te Vaassen 3 sept. 1719 (“1719, 3 septembris baptizatus est Hendricus, pater Lambert Alberts mater Johanna Jansen, patrinus Steph. d’ Isendooren”), overl. Epe 16 dec. 1778, tr. R.K. Vaassen 1 mei 1758 Zwaentje Willems, overl. Vemde (Epe) 9 feb. 1793. Waarschijnlijk geen kinderen.
4. Hermanna Lamberts Koukouk, ged. R.K. Vaassen 30 aug. 1720 (“1720, 30 augusti
baptizatus est Hermanna pater Lambert Alberts mater Johanna Jansen matrina Petronella van Isendoorn”)
, tr. Vaassen 24 feb. 1754 Jan Looge (“1754, den 24 febr. getrouwt Jan Looge en Hermanna Lammers Kuck(e)ens, testes Hendrick Kuckuck en Antonius ……..”)
5. Petrus Lamberts Koukouk, ged. R.K. Vaassen 5 nov. 1721 (“1721, 5 novembris
baptizatus est Petrus pater Lambert Aelberts mater Johanna Jansen matrina Maria Derks”)

6. Christina Lamberts Koukouk, ged. R.K. Vaassen 27 jan. 1724 (“1724, 27 januarii
baptizatus est Christina pater Pambert Aelberts mater Johanna Jansen matrina Fenneken Aelberts”)
tr. R.K. Vaassen 30 juni 1752 Frerik Jans.
De peter van Hendricus Lamberts Koukouk was Steven van Isendoorn en de meter van
Hermanna Lamberts Koukouk was Petronella van Isendoorn. Steven en Petronella waren broer en zus en behoorden tot de bastaardtak van de van Isendoorns. Hun overgrootvader was Adriaen van Isendoorn (overl. vóór 1 dec. 1666) de bastaardzoon van Marten van Isendoorn à Blois (overl. 1632).
Steven van Isendoorn (overl. 1727) was pastoor laatstelijk te Krommeniedijk.

Uit het derde huwelijk:
7. Albertus Lamberts, volgt IVb. (Zie hoofdstuk 5)
8. Bernardus Lamberts, volgt IVc. (Zie hoofdstuk 6)

IIIb. Gerrit Aelberts Koukouk, ged. R.K. Duistervoorde 11 nov. 1681, tr R.K. Duistervoorde 6 maart 1712 Aeltje Willems Massink. Zij hertr. N.H.Twello Jan Gerrits “in den Bosch”, wed. van Janna Everts onder Wilp.
Van Gerrit Aelberts Koukouk en Aeltje Willems zijn geen kinderen gevonden.
Gevonden in het Trouwboek Twello 1658 -1751:
02-10-1745 Jan Gerrits in den Bosch, weduwnaar van Janna Evers onder Wilp en Aeltje Willems, weduwe van Gerrit Aelbers Koeckoek onder Twello.

IIIc. Jan Aelberts Koukouk, “aan het Woolse Velt”, ov. 21 jan. 1721, tr. R.K. Duistervoorde
8 sept. 1704 Anneken Meyns, (getuigen Arent Cours en Gertruy Gerrits), overl. 6 nov 1743.

Uit dit huwelijk:
1. Maria, ged. R.K. Duisterv. 12 juni 1712. (Doopget Gerritien Janssen.)
2. Maria, ged. R.K. Duisterv. 24 feb. 1715. (Doopget Mechel Peeters.)
3. Henricus, ged. R.K. Duisterv. 26 maart 1717. (doopgetAeltje Willems.)
4. Gerardus, tweeling met vorige.
5. Henricus, ged. R.K. Duisterv. 29 jan. 1719. (Doopget. Arentjen Hermens.)

IIb. Hendrik Jans Koukouk. “van Twello” trouwt …!…

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt IIId.
2. Grietien, tr. Jan Knippenberg, “kistemaker”.

Uit dit huwelijk:
a. Jan(?) Knippenberg, ged. N.H. Twello 7 juni 1691.
b. Henrik Knippenberg, ged. N.H. Twello 20 aug. 1693.
c. Teunis Knippenberg, ged. N.H. Twello 24 maart 1697.
d. Janna Knippenberg, ged. N.H. Twello 22 jan. 1699.
Over deze familie Knippenberg nog het volgende:11 aug. 1712: Gerrit Heijmerix kerkmeester te Twello getuigt dat is verschenen Grietien Henrix Kouckouck en haar soon Jan Knippenberg en hebben bekend schuldig te zijn aan haar broer Jan Henrix Kouckouck en zijn erfgenamen 406 keysersguldens. Onderpand is hetgeen zij erft uit het nog onverdeelde van haar ouders.
28 februari 1715 verschenen Jan Henrix Kouckouck en Egbert Meijlink, momberen van de nagelaten kinderen van Jan Knippenberg de Jongere, bekennen verkocht te hebben Erve en goed De Calrenbeek voor 990,- carolusguldens per koopcedule van 4 april 1710, overdracht aan Gerlachus Jans Havercamp en Geertruit Hummen.

3. Gerrit, volgt IIIe.

IIId. Jan Hendrijcks Koeckoeck, timmerman, overl. Twello 23 nov. 1725, tr. N.H. Twello 3 jan. 1686 Jantje Reinders Pannekoek, j.d. van wijlen Reynder Pannekoek van Apeldoorn.
Acte van 8 april 1699. Jan Henrix Kouckouck en Jentjen Reynders ehelieden hebben geleend 150 Caroli guldens van Aelbert Derx op Borgele en Geertjen Egberts, Ehelieden.Dit bedrag is afgelost op 10 oktober 1724.

Uit dit huwelijk:
1. Neeltje, ged. N.H. Twello 16 jan. 1687, tr Deventer 3 nov. 1725 Seyvo Vincke.
2. Reiner, volgt IVd.
3. Joanna (Janna), ged. N.H. Twello 18 jan. 1691, overl. Twello 3 mei 1771, tr. Egbert Modderman.
4. Henrik, ged. N.H. Twello 27 aug. 1693.
5. Maria, ged. N.H. Twello 6 jan. 1695, tr. N.H. Twello 28 juli 1731 Willem Jansem, wedr. van Aeltje Jansen.

Uit dit huwelijk:
a. Jan (Willems), ged. N.H. Twello 23 juni 1732.
b. Reinder (Willems), ged. N.H. Twello 14 aug. 1735.

6. Henrica, (Hendersken Jans Koekkoek), ged. N.H. Twello 27 dec. 1696, overl. Twello 8 juli 1770, tr N.H. Twello 10 april 1723 Jan Lubberts, zn. van Lubbert Willems.

Uit dit huwelijk:
a. Johanna Lubberts, ged. N.H. Twello 10 april 1730.
b. Reinert Lubberts, ged. N.H. Twello 21 juli 1737.

7. Geertruyt, ged. N.H. Twello 8 jan. 1699, tr N.H. Hall Henric Henrix, jongeman tot Eerdbeek.
8. Lambert, ged. N.H. Twello 4 maart 1703.

IVd. Reiner Janssen Koekkoek, ged. N.H. Twello 22 jan. 1688, overl. Twello 19 nov. 1725, tr. N.H. Twello 21 jan. 1719 Zwaantje Roelofs, (ook Swaentje van Enter) jongedochter van Roelof Gerrits, overl. Twello 15 feb. 1761.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid, ged. N.H. Twello 1 april 1720.
2. Henrica, ged. N.H.Twello 22 feb.1722, tr. N.H.Twello 1 nov. 1744 Gerrit Jans Hattinck.

Uit dit huwelijk:
a. Reiner Hattinck, ged. N.H. Twello 21 maart 1745.
b. Geertrui Hattinck, ged. N.H. Twello 5 nov. 1746.
c. Geesken Hattinck, ged. N.H. Twello 2 maart 1749.

IIIe. Gerrit Henrix Koekoek, (ook Clavercamp genoemd), op Clavercamp, tr. R.K. Duistervoorde 15 april 1709 Geertien Willems.
Uit dit huwelijk:
1. Margareta, ged. R.K. Duistervoorde 21 jan. 1710. (Doopget. Maria Hendrixs.)
2. Jan, volgt IVe.
3. Gerrit, volgt IVf.
4. Antonius, ged. R.K. Duistervoorde 19 okt. 1714 (Doopget. Jenneken Maessen.)
5. Margarita, ged. R.K. Duistervoorde 28 maart 1718. (Doopget. Dirixje Hendriks.)
6. Nicolaus, volgt IVg.
IVe. Jan Gerrits Koekoek, (ook Jan Gerrits Clavercamp genoemd) ged. R.K. Duistervoorde 20 maart 1711 (Doopget Maria Hendriks), tr. 1e N.H. Twello 24 jan. 1733, R.K. Duistervoorde 15 feb. 1733 (getuigen: Jacobus van Gorp en Joanna Willemse), Catharina Thunisse, jd. van Theunis Jansen onder Twello; tr. 2e (?)Vaassen Hermke Arents.

Uit dit huwelijk:
1. Henrica, ged. R.K. Duistervoorde 5 feb. 1734 (doopget. Antonia Thunisse), tr. N.H. Twello 6 nov. 1756, R.K. Twello 28 nov. 1756 (get.Henricus Decker en Josina Klaverkamp) Reynerus Rondeel, jm. zn. van Jacobus Rondeel van Wilp.

IVf. Gerrit Gerrits Koekoek, (ook G. G. Klaverkamp genoemd) ged. R.K. Duisterv. 11 nov. 1712 (Doopget. Direcktien Hendriks) tr. N.H. Twello 5 april 1737, R.K. Duisterv. 28 april 1737 (get. Gritje en Claes Gerrits) Altje Hendrix, (Aaltje Henrix van den Bos), j.d. van Sein van den Bos onder Wijhe, doch nu beiden onder Twello wonend.)

Uit dit huwelijk:
1. Josyne, ged. R.K. Duisterv. 3 feb. 1738. (Doopget. Johanna Christina Hackfort.)
2. Willemina, ged. R.K. Duisterv. 26 dec. 1739 (Doopget. Gertje Willems.)
3. Henricus, ged. R.K. Duisterv. 5 feb. 1741. (Doopget. Antony Gerrits en Catharina Thunisse.)
4. Maria Catharina, ged. R.K. Duisterv. 19 juli 1742. (Doopget. Hendrika Hendrix.)
5. Joannes, ged. R.K. Duisterv. 14 aug. 1743. (Doopget. Gertje Willems.)
6. Henrica, ged. R.K. Duisterv. 10 juni 1745. (Doopget. Catharina Thunissen.)
7. Harmen, tweeling met vorige.
8. Berendina, ged. R.K. Duisterv. 8 nov. 1749. (Doopget. Maria Derks van Kempen.)

Aangezien bovengenoemde Harmen en zijn nakomelingen geen Koekkoek maar Klaverkamp genoemd worden, hebben we deze niet opgenomen in deze genalogie.

IVg. Nicolaus Gerrits (Koekkoek) (alias Klaverkamp) ged. R.K. Duisterv. 10 okt. 1723. (Doopget. Maria Hendriks) tr. …… Maria Derks.

Uit dit huwelijk:
1. Theodorus, ged. R.K. Duisterv. 21 jan. 1751. (Doopget. Catharina Wilms.)
2. Theodorus, ged. R.K. Duisterv. 9 april 1752. (Doopget. Catharina Wilms.). tr. R.K. Duistervoorde 10 jan.1779 Wilhelmina Alferink. (Get. Wilm Alferink en Harmina Berends.)
3. Joannes, ged. R.K. Duisterv.19 nov. 1754. (Doopget. Catharina Thonissen.)
4. Wilhelmus, tweeling met vorige.

Aangezien de nakomelingen van deze Wilhelmus steeds Klaverkamp genoemd worden, hebben we deze niet opgenomen in deze genealogie.
Nakomelingen van Hendrik Jansz Koekoeck (IIIb) bezaten de hofstede “Clavercamp” en ook de hofstede “Colencamp”. Dat blijkt uit een akte van verkoop van 16 sept. 1748:”Neeltje Jans wed. van Seyvo Vincke (IIId.1.), Joanna Jans (Koekoek), wed. van Egbert Modderman (IIId.3.) beyden geassisteert met hare swager Jan Lubbers (IIId.) als momboir, Jan Lubberts en Henrica Jansen Eheluijden (IIId.6.) marito tutore, Willem Jansen getrouwd aan MariaJansen (IIId.5.), Henric Henrix in houwelijk hebbende Geertruyt Jansen (Koekoek) (IIId.7.), caverende de rato voor hare absente vrouwen, en verclaarden alle gezamentlick en jeder in ‘t bysonder, ook in deze mede caverende voor haar absente moeder, schoonmoeder en grootmoeder (Jantje Reinders Pannekoek, (IIId.), gelijk ook mede voor Claes Reynders (Koekoek) (IVd.1.), en Geertruydt Reynders (Koekoek) (IVd.1.), voor hare erven op heden dato onderschreven (16 sept. 1748) in een vasten stedigen en onwederroepelijken arfcoop verkogt te hebben aan Steven en Isaac van Delden, hare regte halfscheyd van de hofstede den “Colencamp” genaamd, en het halve “Clavercampje” met het geheele huys daerop staende, in den Ampte Voorst en kerspel Twello gelegen, enz.”

 

De andere helft van de “Clavercamp” en van de “Colencamp” was ongetwijfeld eigendom van de nazaten van Gerrit Henrix Koekkoeck; en deze zullen waarschijnlijk de “Clavercamp” bewoond hebben. Zij werden dan ook niet voor niets Klaverkamp genoemd.

 

 

Terug naar boven